"ไอฮอลล์"

บริการสถานที่จัดงานสัมมนา, งานเลี้ยง, งานแต่ง

"ไอฮอลล์" โดย "ไอโฮเท็ล" คือสถานที่เหมาะที่สุดในจังหวัดนครพนม สำหรับการ

จัดประชุม, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานแต่ง ที่สามารถรองรับงานได้ทุกขนาด  ซึ่ง

มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน  ทำให้ไอฮอลล์คือสถานที่

จัดงานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในจังหวัดนครพนม

l-grand4

ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

ห้องไอฮอลล์แกรนด์

iHall Grand

ห้องไซส์ใหญ่ ขนาด 15x35 เมตร 

รองรับแขกได้มากถึง 650 ท่าน

ห้องไอฮอลล์ 1

iHall I

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดประชุม, จัดเลี้ยง

ที่รองรับแขกไม่เกิน 300 ท่าน

ห้องไอฮอลล์ 2

iHall II

ตัวเลือกที่ดีอีกห้อง สำหรับการจัดประชุม, จัดเลี้ยง

ที่รองรับแขกไม่เกิน 240 ท่าน

ห้องไอฮอลล์ 3

iHall III

ห้องขนาด 105 ตารางเมตร ที่สามารถจัดงานเลี้ยง, งานประชุม

รองรับแขกได้ถึง 90 คน

ห้องไอฮอลล์ 4

iHall IV

ห้องประชุมขนาดกระทัดรัด 

ที่สามารถรองรับแขกได้ถึง 40 คน

ไอโดม

iDome

สถานที่จัดงานกลางแจ้ง โดดเด่น และมีสไตล์

062-9042320

099-0233777

iHall  Convention

Copyright © 2018 iHotel Nakhonphanom. All rights reserved.

iHotel

เลขที่ 136 หมู่ 14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม  48000

: 085-0075544

: 042-543355, 086-4509693

: 099-0233777, 062-9042320

: 086-4509692