"ไอฟิตเนส"

ไอโฮเท็ลมีบริการห้องฟิตเนส ฟรี! สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก

กับทางโรงแรม ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานห้องฟิตเนสได้

สะดวกด้วยคีย์การ์ดห้องพักของท่านเอง

เปิดให้ใช้ : 09.00 - 20.00  นาฬิกา

iFitness

Copyright © 2018 iHotel Nakhonphanom. All rights reserved.

iHotel

เลขที่ 136 หมู่ 14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม  48000

: 085-0075544

: 042-543355, 086-4509693

: 099-0233777, 062-9042320

: 086-4509692